Usuwanie skutków burzy Podgać

W dniu 20 lipca po zakończeniu działań w miejscowości Młynarze zastęp OSP Zabrodzie został zadysponowany na polecenie Wójta Gminy Zabrodzie do miejscowości Podgać na teren działek letniskowych w celu usunięcia powalonych drzew.Podgac200715 (10) Przeczytaj wszystko »

Usuwanie skutków burzy Młynarze

W dniu 20 lipca zastęp OSP Zabrodzie został zadysponowany do miejscowości Młynarze w celu usunięcia powalonych drzew znajdujących się na ternie kompleksu domków letniskowych.

Mlynarze200715 (19) Przeczytaj wszystko »

Pracowita niedziela po przejściu burzy

W dniu 19 lipca zastęp OSP Zabrodzie został zadysponowany do miejscowości Lucynów Duży w celu usunięcia powalonych drzew ze starego odcinka drogi S8.

Po zakończeniu działań zastęp został zadysponowany na zabezpieczenie do Komendy Powiatowej PSP w Wyszkowie.

W trakcie stacjonowania zastępu w KP PSP Wyszków zastęp OSP Zabrodzie został zadysponowany do wypadku na drodze krajowej S8.

Zdjęcie0778

Przeczytaj wszystko »

Kolejni ratownicy w OSP Zabrodzie

W dniu 12 lipca sześciu członków OSP Zabrodzie ukończyło szkolenie w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Szkolenie zoorganizowane zostało przez Komendę Powiatowa PSP w Wyszkowie przy współpracy z firmą MEDICOR

20150712_164316

Przeczytaj wszystko »

Kolejne zakupy w OSP Zabrodzie

W dniu 3 lipca odebrane zostały zakupy z dofinansowaniem z Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP Woj Maz.

sprzet Przeczytaj wszystko »

Podpisanie umowy z WFOŚiGW

W dniu dzisiejszym w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisana została przez Prezesa OSP Zabrodzie  – Przemysław Raniewicz oraz Skarbnika OSP Zabrodzie – Jana Kłębek umowa na dofinansowanie zadania pod nazwą Zakup hydraulicznego sprzętu ratowniczego oraz ubrań specjalistycznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabrodziu.

WFOSIGW2015 (1)

Przeczytaj wszystko »

Wizyta w ATF Heavy Transport oraz STW Drift Team

W dniu 30 czerwca odwiedziliśmy naszymi dwoma samochodami GBA 2/16 Star oraz GBA 2,5/24 MAN serwis ATF Heavy Transport.logoATF

Przeczytaj wszystko »

Kolejna dotacja na rozbudowę – 15000 zł z Gminy Zabrodzie

W dniu 29 czerwca podpisana została pomiędzy Gminą Zabrodzie reprezentowaną przez Wójta Gminy Zabrodzie Tadeusza Michalika, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Wiesławy Dąbrowskiej, a Ochotniczą Strażą Pożarną w Zabrodziu reprezentowaną przez Prezesa OSP Zabrodzie Przemysława Raniewicza oraz Skarbnika OSP Zabrodzie Jana Kłębka, umowa dotacyjna przeznaczona na dokończenie rozbudowy strażnicy OSP Zabrodzie.

indeks

Przeczytaj wszystko »

15000 zł na rozbudowę strażnicy z KG PSP

W dniu 20 czerwca Ochotnicza Straż Pożarna w Zabrodziu otrzymała pozytywną odpowiedz z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, na wniosek o wsparcie finansowe rozbudowy strażnicy o jeden boks garażowy.

logo-kgpsp

W ramach wsparcia zadania jednostka otrzyma zwrot kosztów poniesionych na rozbudowę  strażnicy w wysokości 15 000,00 zł. Środki te zostaną przelane na konto jednostki po przesłaniu faktur potwierdzających wydatkowanie w/w kwoty na rozbudowę strażnicy.

Przeczytaj wszystko »

Nowy samochód w OSP Zabrodzie

W dniu 3 czerwca jednostka OSP Zabrodzie wzbogaciła się o w pełni wyposażony średni samochód ratowniczo-gaśniczy (GBA 2/16 Star 664  M 78). Samochód ten został przekazany na rzecz naszej jednostki z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. W/w samochód znajdował się na wyposażeniu naszej jednostki na podstawie umowy użyczenia już od 15.10.2014 roku.

Zdjęcie0948 Przeczytaj wszystko »

Losowe zdjęcie