Członkowie

Zarząd OSP Zabrodzie

1. Prezes – Raniewicz Przemysław

2. Wiceprezes Naczelnik – Marek Jeziórski

3. Wiceprezes – Marek Chmiel

  4. Z-ca Naczelnika – Stańczak Henryk

   5. Skarbnik – Kłębek Jan

     

    6. Sekretarz – Getka Jan

      

     7. Gospodarz – Kisiel Daniel

      8. Kronikarz – Patrycja Teodorczyk

        

       9. Członek  – Chudy Zbigniew

        Członkowie Honorowi OSP Zabrodzie

        1. Kłębek Jan
        2. Jakubowski Jan
        3. Paź Jan
        4. gen brygadier. Leśniakiewicz Wiesław

        Członkowie Czynni OSP Zabrodzie

        1. Kisiel Daniel
        2. Kisiel Emil
        3. Kostrzewa Krzysztof
        4. Stańczak Kamil
        5. Chudy Krzysztof
        6. Chudy Mirosław
        7. Chudy Sylwester
        8. Jeziórski Adam
        9. Jeziórski Marek
        10. Markowicz Andrzej
        11. Raniewicz Przemysław
        12. Szewczyk Mariusz
        13. Gołaszewski Marek
        14. Chudy Leszek
        15. Chudy Zbigniew
        16. Jakubowski Grzegorz
        17. Chmiel Marek
        18. Chmiel Sylwester
        19. Kręgielewski Stanisław
        20. Stańczak Henryk
        21. Getka Jan
        22. Dąbrowski Rafał
        23. Grochowski Tomasz Sebastian
        24. Nida Dariusz
        25. Oleksiak Henryk
        26. Wierzchoń Marcin
        27. Wronka Łukasz
        28. Teodorczyk Patrycja
        29. Wiśniewski Jakub
        30. Kielak Paweł
        31. Górczak Zbigniew
        32. Boguszewski Michał

         

        Członkowie Wspierający OSP Zabrodzie

        1. Oleksiak Grzegorz
        2. Reniewicz Kamil
        3. Chudy Grzegorz
        4. Getka Zdzisław
        5. Oleksiak Jan Sylwester
        6. Oleksiak Henryk
        7. Chmiel Jan
        8. Świerzak Bogdan
        9. Chmiel Edward
        10. Chudy Szczepan
        11. Chmiel Henryk
        12. Kostrzewa Stanisław