Nowe aparaty powietrzne do nowego samochodu

W związku z podpisaną w dniu 2 września 2020 roku umową na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zakup aparatów powietrznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabrodziu” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie jednostka OSP Zabrodzie doposażona została w 3 kompletne aparaty powietrzne firmy SCOTT. 

 

Zakupione aparaty to: Aparat powietrzny PROPAK-f-EZ-Flo (v2), Maska panoramiczna AV3000HT 5PHH EZ FLO (średnia), Butla kompozytowa CYL-1860-RA

Łączna wartość zrealizowanych zakupów to 21 300,00 z czego 20 000,00 zł pochodziło z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zaś pozostała kwota pokryta została ze środków własnych jednostki.

Aparaty zamontowane zostały w nowym średnim samochodzie ratowniczo-gaśniczym.