NOWE GBA w OSP ZABRODZIE

W dniu 2 października został wprowadzony do podziału bojowego naszej jednostki nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 4×4.

 

OSP Zabrodzie od ponad dwóch lat starała się o pozyskanie środków na zakup nowego samochodu. W 2020 Rada Gminy Zabrodzie podjęła decyzje o zabezpieczeniu w budżecie  Gminy środków na realizację zadania pod nazwą „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4×4 dla OSP Zabrodzie” był to pierwszy i najważniejszy krok w dalszych staraniach o pozyskanie kolejnych dotacji. OSP Zabrodzie z własnego budżetu zabezpieczyła na ten cel 50 000,00 zł, co pozwalało na wnioskowanie o dotację z budżetu państwa w wysokości 560 000,00 zł.  

W dniu 20 maja w Komendzie Powiatowej PSP w Płońsku Prezes OSP Zabrodzie Przemysław Raniewicz odebrał z rąk Prezydenta RP promesę na środki finansowe z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 321 000,00 zł oraz z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w ramach dotacji z Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego na kwotę 239 000,00 zł.

Uzyskane wówczas dofinansowania pozwalały nam na rozpoczęcie procedury przetargowej w celu wyłonienia dostawcy nowego samochodu. Wraz z prowadzonym rozeznaniem rynku i przygotowywaniem dokumentacji przetargowej równocześnie trwały dalsze starania Gminy jak i członków naszej jednostki mające na celu pozyskanie kolejnych środków pozwalających na zakup auta o wyższych parametrach technicznych i użytkowych.

Gmina Zabrodzie ponownie złożyła wniosek do Sejmiku Województwa Mazowieckiego w ramach na nowo ogłoszonego naboru w ramach programu OSP-2020 (pierwszy nabór został unieważniony, zaś przewidziane na jego realizację środki zostały przeznaczone na zakup środków ochrony przed koronawirusem SARS-CoV-2). http://www.zabrodzie.pl/art,1032,przekazanie-srodkow-ochrony-osobistej

W tym samym czasie Zarząd OSP Zabrodzie zgodnie z podjętą na walnym zebraniu sprawozdawczym Uchwałą nr 4 rozpoczął procedurę sprzedaży dotychczas użytkowanego samochodu.

W dniu 7 lipca dotarła do nas kolejna dobra wiadomość dotyczyła ona otrzymania dofinasowania z Sejmiku Województwa Mazowieckiego w wysokości  100 000,00 zł na zakup samochodu, umowa na dofinasowanie zadania podpisana została przez Wójta Gminy Zabrodzie Pana Krzysztofa Jezierskiego 17 lipca w Rząśniku.

W związku z ogłoszonym przez OSP Zabrodzie postepowanie przetargowym na dostawę nowego średniego samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 4×4 wybrana została oferta złożona  przez firmę „WAWRZASZEK Inżynieria Samochodów Specjalnych z Bielska Białej, z którą w dniu 14 lipca podpisana została umowa na dostawę samochodu za łączną kwotę 965 550,00 zł.

W tym samym czasie Zarząd OSP Zabrodzie złożył ofertę sprzedaży dotychczas użytkowanego samochodu w przetargu ogłoszonym przez Gminę Olsztyn. W wyniku postepowania wybrana została oferta naszej jednostki, tym samym w dniu 31 sierpnia 2020 roku po 12 latach służby w naszej jednostce pożegnaliśmy nasze GBA 2,5/24 zabudowane na podwoziu MAN TGM 13.280. Pojazd zakupiony został dla jednostki OSP Turów, jego oficjalne powitanie i poświęcenie odbyło 3 października 2020 roku w Turowie:https://www.olsztyn-jurajski.pl/turow-swietuje-uroczyste-przekazanie-wozu-dla-osp-turow/ – Oby służył druhom OSP Turów tak dobrze jak nam.

W związku z brakiem pierwszego wyjazdowego samochodu w porozumieniu z członkami OSP Słopsk przez ponad pół miesiąca jednostka nasza użytkowała samochód OSP Słopsk.

            W dniu 2 września 2020 r. w Brańszczyku odbyło się podpisanie dwóch umów z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w Warszawie. Jedna z umów dotyczyła dotacji w wysokości 321 000,00 zł na realizację zadania pn. Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4×4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabrodziu, na którą Prezes OSP Zabrodzie odebrał promesę z rąk Prezydenta RP.  

Druga umowa dotyczyła dotacji w wysokości 20 000,00 zł na realizację zadania pn. Zakup aparatów powietrznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabrodziu”.  W ramach realizacji zadana zakupione zostały 3 nowe aparaty powietrzne do działań ratowniczo-gaśniczych. 

            W dniu 25 września delegacja OSP Zabrodzie dokonała w siedzibie wykonawcy w Bielsku Białej odbioru techniczno-jakościowego nowego samochodu oraz przeszkolona została z obsługi nowego pojazdu. Po dokonaniu odbioru auto pozostawiono w siedzibie firmy w celu dokonania rejestracji oraz ubezpieczenia.

            W dniu 2 października 2020 roku przedstawiciele jednostki ponownie udali się do siedziby wykonawcy w celu odebrania auta. Przywitanie auta odbyło się na placu przed remizą jednostki o godzinie 20:30. W powitaniu auta udział wzięli członkowie jednostki, Wójt Gminy Zabrodzie wraz z Radnymi oraz mieszkańcy gminy, nie obyło się bez okolicznościowego tortu, fajerwerków i toastu.

Zakupiony samochód to średni samochód ratowniczo-gaśniczy typ: M-2-6-3000-8/1600-1 zbudowany na podwoziu Scani P360 z napędem 4×4.

Pojazd posiad zbiornik wody o pojemności 3000 l oraz zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 300 l. Na pojeździe zamontowany został sprzęt dotychczas znajdujący się na użytkowanym MAN-ie.  

Pojazd którego wartość wynosi 965 550,00 zł współfinasowany został przez:

Gmina Zabrodzie                                                                            – 100 000,00 zł

KG PSP środki w ramach dotacji z KSRG                                 – 239 000,00 zł

Samorząd Województwa Mazowieckiego                                  – 100 000,00 zł

NFOŚiGW i WFOŚiGW                                                                – 321 000,00 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Zabrodziu                                    – 205 550,00 zł 

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły się do pozyskania nowego samochodu, a mieszkańcom i sobie życzymy aby samochód ten wykorzystywany był tylko do ćwiczeń i pokazów.