20 000,00 zł na zakup aparatów powietrznych

2 września 2020 roku podpisana została umowa na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zakup aparatów powietrznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabrodziu”.

Umowę zawarto pomiędzy WFOŚiGW w Warszawie reprezentowanym przez Panią Kamilę Mokrzycką- Zastępcę Prezesa Zarządu a OSP Zarodzie, w imieniu której umowę podpisał Prezes Przemysław Raniewicz oraz Skarbnik Zbigniew Chudy. Podpisanie umowy odbyło się w obecności Pana Ministra Henryka Kowalczyka, Przewodniczącego Rady Powiatu Wyszkowskiego Pana Waldemara Sobczaka, Starosty Powiatu Wyszkowskiego Pana Jerzego Żukowskiego oraz Wójta Gminy Zabrodzie Pana Krzysztofa Jezierskiego.

W ramach umowy dotacji OSP Zabrodzie otrzymała dotację w wysokości 20 000,00 zł., która zostanie przeznaczona na zakup 3 nowych kompletów aparatów powietrznych niezbędnych do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.