Program Edukacyjny „Ratujemy i Uczymy Ratować” (RUR)

W dniu 6 marca 2020 roku dwóch naszych członków Boguszewski Michał oraz Chmiel Marek wzięli udział w szkoleniu organizowanym przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w ramach programu edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy Ratować” (RUR). 

Fundacja WOŚP od kilku już lat realizuje program we współpracy z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych w całym kraju.

Strażacy-ochotnicy są naturalnym partnerem dla Fundacji WOŚP przy realizacji programu uczącego zasad pierwszej pomocy. 

Ideą Programu Edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy Ratować” jest objęcie nauką resuscytacji wszystkich dzieci uczęszczających do klas 1-3 szkoły podstawowej w całej Polsce. Program uczy zasad pierwszej pomocy i ma na celu wprowadzenie zajęć z podstawowych czynności ratujących życie już w najmłodszych klasach szkoły podstawowej.