Dotacja z FSUSR

Ochotnicza Straż Pożarna w Zabrodziu otrzymało w 2019 r. dotacje w wysokości 20 000,00 zł z Funduszu Składkowego Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie 

21 sierpnia 2019 r. zawarta została umowa dotacji pomiędzy OSP Zabrodzie a FSUSR w Warszawie na dofinansowanie zadania pod nazwa zakup sprzętu ratowniczego, ratowniczo-gaśniczego oraz umundurowania bojowego.

W ramach dotacji zakupiono:

 Wąż 42-20 ŁA – szt. 4

Latarka Surviwor z ładowarką

Latarka Sirviwor bez ładowarki

Buty STRAŻAK – 4 pary

Rękawice strażacki – 6 par

Rękawice techniczne – 15 par

Kominiarka strażacka -szt. 6 

Klucz do hydrantu naziemnego -szt. 2 

Tłumica gumowa ze stylem aluminiowym składanym -szt. 4

Ubranie koszarowe – 7 kpl.

Buty strażackie skórzane  – 5 par

Przedłużacz 30m 230/400

Udarowe narzędzie ratownicze PRT PARATECH

HT-KM KombiNarzędzie podkrzesywarka z przedłużką 1m

Zakupiony sprzęt poprawi możliwości operacyjne jednostki oraz pozwoli na wymianę wyeksploatowanego w trakcie działań sprzętu oraz środków ochrony osobistej.

Łączna wartość zakupionego sprzętu 20 125,00 zł