Współpraca z KRUS – pokazy w Gimnazjum

W dniu dzisiejszym Prezes OSP Zabrodzie Przemysław Raniewicz wziął udział w spotkaniu organizowanym przez Placówkę Terenową Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Wyszkowie z uczniami Publicznego Gimnazjum w Zabrodziu.

Celem spotkania było uświadomienie młodzieży najczęstszych przyczynach wypadków w gospodarstwach rolnych oraz udzielenie wskazówek jak należy postępować podczas korzystania z rożnego rodzaju maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym.

OSP Zabrodzie od wielu już lat współpracuje z PT KRUS Wyszków podczas akcji prewencyjnych przeznaczonych dla uczniów szkół oraz rolników z terenu gminy.

W spotkaniu uczestniczył Dyrektor Placówki Terenowej KRUS w Wyszkowie Pan Jerzy Żukowski wraz z Panią Magdalena Banasiak.

W  trakcie spotkania Prezes naszej jednostki omówił sposoby zaopatrywania najczęstszych obrażeń, jakim ulegają rolnicy oraz domownicy gospodarstw rolnych.

Spotkanie z młodzieżą przed okresem wakacyjnym jest doskonałą okazją do przekazanie podstawowej wiedzy odnośnie zasad zgłaszania różnego rodzaju zdarzeń wymagających udziału służb ratunkowych oraz zasad opatrywania ran, oparzeń i złamań.

W trakcie pokazu omówiono oraz zademonstrowano zasady resuscytacji krążeniowo-oddechowej z wykorzystaniem AED.