Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny

Ochotnicza Straż Pożarna w Zabrodziu od dzisiejszego dnia ma na wyposażeniu pierwszego samochodu wyjazdowego Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny PHILIPS HeartStart FRx z kluczem pediatrycznym dla dzieci.

20161205_155922

Zestaw zawiera: defibrylator PHILIPS HeartStart FRx, skrzynkę transportową peli, baterie, elektrody oraz kluczem do trybu dziecko.

Dodatkowo zakupiony został Defibrylator trennigowy PHILIPS HS1 Trainer w skład, którego wchodzi torba, elektrody szkoleniowe dla dorosłych oraz zewnętrzny adapter do naszego fantoma szkoleniowego.

Zakup w/w sprzętu w 95 % sfinansowany został ze środków zewnętrznych pozyskanych przez naszą jednostkę.

W/w sprzęt pozwoli nam na prowadzenie profesjonalnych działań w przypadku zatrzymania krążenia oraz w związku z zakupem defibrylatora szkoleniowego będziemy mieli możliwość przeszkolić wszystkie chętne osoby z zakresu używania AED, które coraz częściej można spotkać w miejscach publicznych.

„Automatyczny defibrylator zewnętrzny (ang. Automated External Defibrillator AED) – wysoce specjalistyczne, niezawodne, skomputeryzowane urządzenie, które za pomocą poleceń głosowych i wizualnych prowadzi zarówno osoby z wykształceniem medycznym, jak i bez niego przez procedurę bezpiecznej defibrylacji w zatrzymaniu krążenia.

 Zastosowanie

Nagłe zatrzymanie krążenia jest główną przyczyną śmierci w Europie i w zależności od przyjętej definicji, jest rozpoznawane u 350 000–700 000 osób rocznie. Podczas wstępnej analizy rytmu serca w około 25–30% przypadków stwierdza się migotanie komór, a prawdopodobnie u znacznie większego odsetka osób w momencie utraty przytomności występuje migotanie komór lub szybki częstoskurcz komorowy, jednak do chwili wykonania pierwszej analizy rytmu serca, przechodzi już w gorzej rokującą asystolię. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa w połączeniu z defibrylacją w ciągu 3-5 minut od utraty przytomności może pozwolić na skuteczną reanimację w 49-75% przypadków, a każda minuta opóźnienia defibrylacji zmniejsza prawdopodobieństwo przeżycia o 10-12%. Automatyczny defibrylator zewnętrzny przeznaczony jest do użycia przez każdą osobę (najlepiej przeszkoloną), która jest świadkiem zdarzenia, w którym wymagana jest resuscytacja krążeniowo-oddechowa. „– źródło Wikipedia

Schemat prowadzenia resuscytacji przy pomocy AED

aed-schemat-blokowy

Postępowanie zgodnie z poleceniami AED należy prowadzić do momentu:

  • przybycia wykwalifikowanej pomocy i przejęcia przez zespół ratowników działania,
  • poszkodowany zacznie odzyskiwać przytomność (poruszy się, otworzy oczy i zacznie prawidłowo oddychać),
  • wyczerpania osoby udzielającej pomocy.