Wizyta w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci „FISZOR”

W dniu dzisiejszym członkowie z naszej jednostki odwiedzili podopiecznych Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci „Fiszor” prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego. 20160605_132600 Corocznie druhowie z naszej jednostki uczestniczą w Dniu Dziecka organizowanym dla podopiecznych DPS Gaj Fiszor. Podczas wizyty dzieci miały możliwość zapoznania się ze sprzętem znajdującym się na wyposażeniu jednostki oraz sprawdzić się w roli strażaka, co było dla wielu ogromną frajdą. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich uczestników i dziękujemy za ciepłe przyjęcie oraz poczęstunek. Przed wyjazdem do Gaju druhowie z naszej jednostki pomogli także w przygotowaniu atrakcji na festynie rodzinnym z okazji Dnia dziecka, gdzie przywieźli wodę do baseny z piłkami. 20160605_105555 20160605_105558