Zebranie sprawozdawczo wyborcze

W dniu 5 marca w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabrodziu odbyło się walne zebranie sprawozdawczo wyborcze.

DSC_1584

Tradycyjnie otwarcia zebrania, przywitania przybyłych gości oraz członków dokonał Prezes OSP Zabrodzie dh Przemysław Raniewicz. W zebraniu poza członkami jednostki udział wzięli

gen. brygadier w st. spocz. Wiesław Leśniakiewicz – Członek honorowy OSP Zabrodzie oraz Członek Prezydium ZG ZOSP RP

  1. bryg. Ignacy Woźniak – Komendant Powiatowy PSP w Wyszkowie

Tadeusz Michalik – Wójt Gminy Zabrodzie

Janusz Marian Pakuła – Przewodniczący Rady Gminy Zabrodzie / Prezes OSP Słopsk

Jan Raniewicz – Sołtys wsi Zabrodzie

Katarzyna Kamieniecka – dziennikarka Wyszków24

Adrian Urbaniak – Sekretarz OSP Słopsk

Po powitaniu przybyłych gości oraz członków jednostki minuta ciszy uczczono pamięć zmarłych strażaków z jednostki OSP Zabrodzie.

Kolejnym punktem zebrania było przedstawienie porządku zebrania i jego przegłosowanie, wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji. Wzorem lat ubiegłych Prezes Jednostki został przewodniczącym zebrania zaś dh Marek Jeziórski protokolantem, następnie przystąpiono do wyboru komisji – składy komisji podaje się w ich protokołach.

 

Jako pierwszy sprawozdanie z działalności jednostki za 2015 rok odczytał Prezes OSP dh Przemysław Raniewicz, następnie sprawozdanie finansowe i plan finansowy przedstawił dh Jan Kłębek w imieniu, którego protokół odczytał dh Jan Getka.

Kolejnym punktem zebrania było odczytanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej OSP, które odczytał dh Marcin Wierzchoń

Następnie dh Marek Jeziórski przedstawił sprawozdanie z działalności operacyjnej za 2015 rok.

Po odczytaniu sprawozdań przystąpiono do dyskusji, podczas której głos zabrali także zaproszeni goście. W trakcie przemówień zaproszonych gości strażacy z OSP Zabrodzie usłyszeli wiele ciepłych słów w związku z ogromnym zaangażowaniem strażaków w życie jednostki oraz działalność na rzecz lokalnej społeczności. Wszyscy zaproszeni goście byli pod ogromnym wrażeniem pracy włożonej w rozbudowę remizy. W dniu zebrania wszyscy zaproszeni goście mieli okazję zobaczyć w pełni wykończone wnętrze boksu garażowego, gdzie obecnie znajduje sie pierwszy samochód wyjazdowy oraz sprzęt z jednego ze starych garaży gdzie obecnie trwają prace remontowe.

 

Po zakończeniu dyskusji i wysłuchaniu przemówień zaproszonych gości przestąpiono do głosowania nad udzieleniem absolutorium Zarządowi OSP za rok sprawozdawczy. Na wniosek Komisji Rewizyjnej OSP wszyscy członkowie jednogłośnie zagłosowali za udzieleniem Zarządowi absolutorium za rok sprawozdawczy.

 

Kolejnym punktem zebrania były wybory nowego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej OSP

W latach 2011-2016 Zarząd OSP Zabrodzie pracował w składzie

Prezes Raniewicz Przemysław
Wiceprezes Chmiel Marek
Wiceprezes-naczelnik Jeziórski Marek
Z-ca naczelnika Stańczak Henryk
Sekretarz Getka Jan
Skarbnik Kłębek Jan
Gospodarz Kisiel Daniel
Kronikarz Teodorczyk Patrycja
Członek Chudy Zbigniew

 

zaś Komisja Rewizyjna OSP w składzie

Przewodniczący Kisiel Emil
Wiceprzewodniczący Wierzchoń Marcin
Sekretarz Chudy Mirosław

 

W wyniku przeprowadzonych wyborów nowy Zarząd ukonstytuował sie w składzie

Prezes Raniewicz Przemysław
Wiceprezes Chmiel Marek
Wiceprezes-naczelnik Jeziórski Marek
Z-ca naczelnika Stańczak Henryk
Sekretarz Boguszewski Michał
Skarbnik Chudy Zbigniew
Gospodarz Kisiel Daniel
Członek Kłębek Jan

 

zaś Komisja rewizyjna OSP w składzie

Przewodniczący Robert Grzegorz Kowalewski
Wiceprzewodniczący Wierzchoń Marcin
Sekretarz Górczak Zbigniew

 

Delegatami na zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP zostali

Wierzchoń Marcin
Boguszewski Michał
Górczak Zbigniew
Kowalewski Robert

 

Przedstawicielami do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSp RP zostali

Raniewicz Przemysław
Jeziórski Marek
Chudy Zbigniew
Kisiel Daniel
Getka Jan
Wiesław Leśniakiewicz

 

Na koniec zebrania obecni członkowie przegłosowali 3 uchwały dotyczące

Uchwała nr 1 – działalności organizacyjno-programowej

Uchwała nr 2 – w sprawie: w sprawie wyborów

Uchwała nr 3 – w sprawie: sporządzania sprawozdania finansowego według zasad obowiązujących dla jednostki mikro.

 

Po zakończeniu części oficjalnej tradycyjnie wszyscy uczestnicy zebrania zaproszeni zostali na skromny poczęstunek.

Walne zebranie spr-wyb 2015

OSP Zabrodzie 2011 2016