Pożar domu w miejscowości Podgać

W dniu dzisiejszym w godzinach porannych dwa zastępy* z naszej jednostki zostały zadysponowane do pożaru budynku mieszkalnego w miejscowości Podgać.

PozardomPodgac211215 (5)

W momencie dojazdu na miejsce zdarzenia zastępów z naszej jednostki na miejsce zdarzenia dotarł zastęp z JRG Wyszków, z oddali widoczne były kłęby dymu wydobywające się z palącego domu.

Na miejscu zdarzenia zastano budynek w całości objęty pożarem, gdzie działania prowadzili już strażacy z JRG. Jak wynikało z relacji osób postronnych w trakcie pożaru właściciel znajdował się w domu i został z niego ewakuowany przed przyjazdem strażaków przez dwóch sąsiadów, którzy  zaryzykowali własne życie i zdrowie aby uratować sąsiada. W imieniu poszkodowanego oraz własnym bardzo dziękujemy za okazane poświęcenie, dzięki któremu udało się uratować właściciela !!!

Działania naszych zastępów na miejscu akcji polegały na zabezpieczeniu terenu zdarzenia, prowadzeniu działań gaśniczych wewnątrz budynku w sprzęcie OGDO* oraz pomocy w udzieleniu pomocy przedmedycznej poszkodowanemu właścicielowi oraz jednej z osób, która odniosła drobne obrażenia dłoni podczas ewakuacji właściciela .

Po przybyciu na miejsce zdarzenia Zespołu Ratownictwa Medycznego poszkodowani zostali przekazani pod opiekę lekarza, zaś druhowie zajęli się działaniami gaśniczymi.

W trakcie działań na miejsce zdarzenia przybył Komendant Powiatowy PSP w Wyszkowie st. bryg. mgr inż. Ignacy Woźniak.

 

W działaniach uczestniczyli:

GBA 2,5/24 Man – OSP Zabrodzie

GBA 2,5/16 Star 664 – OSP Zabrodzie

GCBA 5/32 – JRG Wyszków

GCBA 9,5/65 – JRG Wyszków

GBA 2,5/24 Man – OSP Lucynów Duży

SLOp Toyota – KP PSP Wyszków

1 x Policja

1 x Pogotowie energetyczne

1 x Zespół Ratownictwa Medycznego

 

Sprzęt użyty w trakcie działań:

Drabiny

Wentylator

Sprzęt gaśniczy

Podręczny sprzęt burzący

 

Słownik pojęć:

ZASTĘPpododdział liczący od trzech do sześciu ratowników, w tym dowódca, wyposażony w pojazd przystosowany do realizacji zadania ratowniczego.

Pożar – niekontrolowany proces palenia się, w miejscu do tego nie przeznaczonym.

Sprzęt ochrony górnych dróg oddechowych – sprzęt służący do ochrony dróg oddechowych, twarzy i oczu przed działaniem substancji szkodliwych dla zdrowia

Sprzęt gaśniczy – sprzęt pożarniczy służący do dostarczania środków gaśniczych na miejsce pożaru.

Sprzęt burzący – jest to sprzęt używany przez straże pożarne, służący do wykonywania różnych prac rozbiórkowych na terenie akcji ratunkowej (np. wyburzenia pozostałości ścian grożących zawaleniem, rozbiórka naruszonych konstrukcji, itp.).

 ZRM – Zespół ratownictwa medycznego – jednostkę systemu, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2, podejmującą medyczne czynności ratunkowe w warunkach pozaszpitalnych, spełniającą wymagania określone w ustawie