Ponowny pożar domu w Przykorach

Dzisiejszej nocy po godzinie 2, zatęp* z naszej jednostki został zadysponowany do pożaru* budynku w miejscowości Przykory. Jak się okazało na miejscu zdarzenia do pożaru tego samego budynku doszło 12 listopada 2014 roku.

Więcej na temat pierwszego pożaru: http://www.zabrodzie.osp.org.pl/?p=15982

PozPrzyk (3)

W momencie dotarcia na miejsce zdarzenia zastano rozwinięty pożar dachu na budynku mieszkalnym. Po wstępnym rozpoznaniu* okazało się że budynek jest zamknięty, a z relacji osób postronnych wynikało, że w domu nadal mogą przebywać mieszkańcy. Działania polegały na zbudowaniu linij głównej* oraz dwóch linii gaśniczych* i podaniu dwóch prądów wody w natarciu*, jednego na palącą się z tyłu budynku stertę opału, która znajdowała się przy jednym z wejść do budynku, zaś drugiego do wewnątrz budynku, gdzie weszła rota* w sprzęcie ochrony górnych dróg oddechowych*. Po chwili ratownicy przekazali informację że w środku nie znajdują się żadne osoby, zaś pożar rozwinął się na poddaszu budynku. działania ratowników utrudnione były z powody bardzo dużego zadymienia oraz wysokiej temperatury panującej na poddaszu.

W wyniku prowadzonych działań przez roty w sprzęcie ochrony górnych dróg oddechowych udało się zlokalizować pożar*, w dalszej fazie po usunięciu pokrycia dachowego oraz zrzuceniu ze stropu nagromadzonego materiału palnego udało się zlikwidować pożar*. W trakcie dziań usunięte zostały także nadpalone elementy konstrukcyjne więźby dachowej.

Po zakończeniu działań teren został przekazany pisemnie właścicielowi, a jednostki biorące udział w działaniach wróciły do koszar.

Działania zakończono około godziny 7.

 

W działaniach uczestniczyli:

GBA 2,5/24 Man – OSP Zabrodzie

GCBA 5/32 – JRG Wyszków

GCBA 9,5/65 – JRG Wyszków

GBA 2,5/24 Man – OSP Lucynów Duży

1 x Policja

1 x Pogotowie energetyczne

 

Sprzęt użyty w trakcie działań:

Trzyosobowa, dwuprzęsłowa drabina ratownicza ZS 2100

Dwuosobowa, trzy-przęsłowa drabina ratownicza DNW 3080

Drabina słupkowa DS 3,1

Piła do stali i betonu MS 400

Piła do drewna MS 361

Sprzęt gaśniczy

 

Słownik pojęć:

ZASTĘPpododdział liczący od trzech do sześciu ratowników, w tym dowódca, wyposażony w pojazd przystosowany do realizacji zadania ratowniczego.

Pożar – niekontrolowany proces palenia się, w miejscu do tego nie przeznaczonym.

ROZPOZNANIE WSTĘPNE – działania prowadzące do uzyskania informacji dających ogólną orientację w sytuacji w stopniu pozwalającym na podjęcie decyzji co do wariantu działania.

LINIA GŁÓWNA – linia tłoczna od nasady pompy do nasady rozdzielacza.

LINIA GAŚNICZA – linia wężowa od nasady tłocznej rozdzielacza, pompy pożarniczej lub hydrantu, zakończona prądownicą lub wytwornicą.

NATARCIE – podstawowa forma działania taktycznego polegająca na bezpośrednim działaniu na ognisko pożaru, zmierzająca do całkowitego przerwania procesu spalania.

ROTA – dwuosobowy zespół ratowników, wchodzący w skład tego samego zastępu lub specjalistycznej grupy ratowniczej, wykonujący zadania ratownicze lub zabezpieczające, wyposażony w sprzęt ochrony osobistej.

Sprzęt ochrony górnych dróg oddechowych – sprzęt służący do ochrony dróg oddechowych, twarzy i oczu przed działaniem substancji szkodliwych dla zdrowia

Lokalizacja pożaru – powstrzymanie rozprzestrzeniania się pożaru i ograniczenie intensywności procesu spalania.

LIKWIDACJA POŻARU – gaszenie pożaru w celu wyeliminowania możliwości ponownego wznowienia palenia i ostatecznego ugaszenia.

Sprzęt gaśniczy – sprzęt pożarniczy służący do dostarczania środków gaśniczych na miejsce pożaru.